Anorexia, bulímia

 

MUDr. A. Béderová, CSc

 

         Ktoré mladé dievča nesníva o kariére modelky. V každom časopise či v televízii sa píše o ich „atraktívnom živote“, o ich kráse. Tieto médiá výrazne ovplyvňujú názor na ideál ženskej krásy Dievčatá a mladé ženy automaticky spájajú vzhľad modeliek, ich prehnanú štíhlosť, hraničiacu s chorobnou chudosťou, s ideálnou hmotnosťou a teda aj so vzorom ženskej krásy. Keď už nemôžu byť modelky, aspoň sa chcú danému vzoru podobať. Skúšajú rôzne extrémne redukčné diéty a neraz sa im situácia vymkne spod kontroly. Tak ako sa píše v nadpise – anorektičiek  v radoch mladých dievčat pribúda. Čo to vlastne je anorexia , ortorexia a bulímia,  aké sú príznaky ochorenia a  ako sa majú zachovať rodičia pri prvých prejavoch.

Anorexia nervosa je psychogénna porucha postoja k jedlu, jeho zásadné odmietanie. Výsledkom je dlhodobá telesná i duševná invalidita, ktorá často končí až smrťou. Postihuje dospievajúce dievčatá a mladé ženy medzi 13-25 rokom, často z rodín s vysokým ekonomickým a sociálnym štandardom. Častým, takmer charakteristickým javom je, že dievčatá pochádzajú z rodín s priam rigídnou organizáciou jej chodu a s neadekvátnym, autoritatívnym zasahovaním rodičov do života detí. Od detí sa zväčša očakávajú neprimerané a často nesplniteľné psychické či fyzické výkony. Štruktúra osobnosti, ktorá vyrastá v takomto prostredí a atmosfére je narušená, charakterizovaná veľmi malým sebavedomím s výraznými rysmi ako sú - nervozita, bojazlivosť, plachosť, zakríknutosť.  V poslednom období sa u čoraz mladších dievčat, takmer detí, významne uplatňuje negatívny vplyv množstva súťaží krás, filmu či televízie, ktoré nie formujú, ale deformujú názory mládeže na ideál krásy a na veku primeraný, optimálny spôsob výživy a životosprávy.

Príznaky: Pri rozvinutom ochorení telesná hmotnosť neraz klesne až pod 25 kg, ale dievčatá majú napriek tomu permanentný strach z obezity a subjektívny pocit, že nie sú dostatočne štíhle. Stravujú sa zle, vynechávajú hlavné jedlá, uprednostňujú nízkoenergetické,  nízkotukové potraviny, konzumujú nanajvýš len ovocie či zeleninu. Paradoxne však sa nadmerne zaujímajú o potraviny a varenie. Nedostatočný príjem stravy navyše kombinujú s vynúteným zvracaním či užívaním preháňadiel a diuretík, čím dochádza k nadmerným stratám nielen tekutín, tráviacich štiav, ale aj mnohých elektrolytov, hlavne draslíka, čo často vedie ku kŕčovitým stavom a celkovému rozvratu vnútorného prostredia. 

anorexiou úzko súvisí ortorexia. Je to chorobne preexponovaný  záujem o zdravú výživu, chorý sleduje všetky novinky z oblasti výživy a osvojuje si predovšetkým tie, ktoré  ho ešte viac obmedzujú v príjme potravy, urputne sleduje príjem a výdaj kalorií.

Ochorenie má aj mnohé ďalšie komplikácie. Pomerne skoro sa dostavia poruchy menštruačného cyklu končiace amenoreou, čiže  úplnou stratou menštruácie. Častá býva zápcha, pretože príjem stravy je nedostatočný a nepravidelný. Organizmus je dehydrovaný,  krvný tlak je nízky, činnosťou srdca je spomalená, časté sú preto závrate, až kolapsy.  Popisovaný je sklon k hypertermii a zvýšené ochlpenie. Po psychickej stránke sú mnohé pacientky spoločensky až hyperaktívne, ale postoje a prejavy sú neprimerané až patologické a medziľudské vzťahy porušené.

Liečba je veľmi obtiažna, zdĺhavá a žiaľ pri rozvinutých prípadoch len minimálne úspešná. Je to kombinácia psychiatrickej liečby a komplexnej realimentácie. Ak nepomáha ambulantná terapia, potrebná je hospitalizácia. Z preventívneho dôvodu je mimoriadne dôležité ochorenie podchytiť už pri prvých prejavoch a nepodceňovať opakované hladovky a výrazný pokles hmotnosti dieťaťa. Dôležitú úlohu zohráva rodina, ale len vtedy, ak má postihnuté dieťa k rodičom dobrý vzťah a dôveru. V prípade negatívneho vplyvu rodinného prostredia je potrebné odlúčenie pacienta z tohto prostredia, minimálne na dobu absolútneho vyliečenia. V takomto prípade by sa však aj rodičia mali zamyslieť či nespravili chyby vo výchove, či nemali preexponované a nesplniteľné požiadavky na svoje dieťa.  

Bulímia je podobne ako anorexia psychogénna porucha príjmania stravy. Väčšinou sú opäť postihnuté ženy vo veku 15-30 rokov, ktoré majú neodôvodnený a neprimeraný strach z obezity a trvale, až chorobne sledujú svoju hmotnosť. Ich pôvodná hmotnosť bola zväčša normálna, ale ony často subjektívne pociťujú nadmerný sklon k priberaniu. Mnohé aj boli v minulosti obézne, úspešne držali redukčnú diétu, avšak pomerne rýchlo opäť pribrali. Za tento stav trpia neprimeraným pocitom viny, znova redukujú, skúšajú opäť nové diéty, takže sa striedajú fázy redukcie a priberania, čím sa bludný kruh uzatvára. Na rozdiel od anorektičiek sa im však často nedarí prísne kontrolovať svoj energetický príjem a pravidelne sa dostavuje obdobie enormnej žravosti. Príjem stravy je vtedy nekontrolovateľný, excesívny , popisovaný ako tzv. orgie. Následne sa dostavia výčitky svedomia a pacientka si vedome vyvolá zvracanie, ktoré doplní  laxatívami a diuretikami, čiže preháňadlami a liekmi na odvodnenie. Snažia sa často o intenzívny fyzický výkon, aby zabránili  vzostupu hmotnosti. Všetky tieto reakcie a chovanie  však zapierajú,  pocit choroby nemajú, takže odmietajú návštevu lekára.

Taktiež pri tomto ochorení je v rodinnej anamnéze postihnutých žien popisované nestabilné, konfliktné a citovo chudobné prostredie. Pacientky sú často impulzívne, majú problémy vyjadriť svoje pocity a ventilovať ich, sú často frustrované, trpia pocitom strachu a zlýhania. Vydaté pacientky  vo vlastnej rodine nenachádzajú naplnenie svojich predstáv, manželské spolužitie je zväčša narušené.

Komplikácie pri bulímii sú vyvolané hlavne užívaním laxatív a diuretík. Hnačkami  a nadmerným odvodnením organizmu  sa dostaví podobne ako pri anorexii strata elektrolytov, hlavne draslíka, čo sa prejaví pocitom slabosti a kŕčovitými stavmi. Pri opakovanom zvracaní  spôsobuje žalúdočná šťava zápal pažeráku a defekty na zubnej sklovine.

Liečba bulímie je podobná ako pri anorexii či ortorexii, psychoterapia a úprava spôsobu stravovania. Psychoterapia pomôže zvládnuť životné situácie a primerane na ne reagovať, diétny režim je vhodné upraviť aspoň na tri jedlá denne.

Novým fenoménom dnes  je ortorexia. Jedná sa o prehnaný až neobjektívny záujem o „zdravú výživu“, z odporúčaní si vyberajú len extrémne smery a názory, prísne sledujú svoj kalorický príjem a výdaj. Každú potravinu hodnotia len na základe energetickej hodnoty a nie hodnoty biologickej. Tento smer sa najčastejšie vyskytuje medzi modelkami.

Záverečné slová by som rada adresovala mladým dievčatám, takmer ešte deťom. Staré porekadlo hovorí: „Nie je všetko zlato čo sa blyští“. Ani život modeliek nie je tak ideálny, ako si snáď predstavujete a ako je uvádzaný v televízii a časopisoch. Aby sa udržali v kurze dnešných modelingových trendov,  žiada si to od nich prakticky takmer stále hladovanie, s možnými trvalými negatívnymi následkami na telesnom, ale aj  duševnom zdraví. Svedčí o tom častý výskyt alkoholických či drogových excesov, ku ktorým sa dievčatá vo vypätej konkurenčnej atmosfére utiekajú. No a to je začiatok konca nie len ich kariéry, ale aj ich zdravia.

Príroda a náš svet je preto tak pekný, lebo je pestrý. A pestrí musíme byť aj my ľudia. Odlišní  v tom čo robíme, ako to robíme, ako žijeme, ako vyzeráme. Po svete nemôžu chodiť samé superštíhle až vychudnuté modelky. Ak vám príroda prisúdila pevnejšiu konštitúciu a cítite sa v pohode, nie je dôvod na tom nič meniť, prvoradé kritérium je zdravie. Stravujte sa pestro, tak ako to vyžaduje váš vek, fyzické  a psychické zaťaženie, síce striedmo, ale nehladujte.

A celkom na záver. Existuje a vy určite poznáte množstvo iných, zmysluplnejších  povolaní, ktoré by ste vedeli vykonávať po celý život a ktoré viac naplnia a uspokoja váš duševný svet.