Odbor podpory zdravia

Vedúca odboru: Mgr. Zuzana Klinčáková

Odbor podpory zdravia je súčasťou verejného zdravotníctva, ktoré je zamerané
na výchovu k zdraviu - ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia.
Podpora zdravia je zahrnutá do systému poskytovania zdravotníckej starostlivosti,
ochrany a podpory zdravia a ekonomickej úrovni spoločnosti.

   náplň a činnosti odboru
Rešpekt pre zdravie - predbežné výsledky projektu