Odbor objektivizácie faktorov
životných a pracovných podmienok

 Vedúca odboru: RNDr. Andrea Faltinová, PhD.

Odbor objektivizácie faktorov životných a pracovných podmienok
vykonáva a zabezpečuje špeciálne laboratórne vyšetrenia
pre účely kvantifikácie a kvalifikácie faktorov
životného a pracovného prostredia vo vzťahu k zdraviu obyvateľstva.
Svoje laboratórne služby poskytuje všetkým terénnym odborom RÚVZ Bratislava.
V laboratórnym priestoroch Odboru objektivizácie faktorov životných
a pracovných podmienok sa analyzujú tieto typy vzoriek:
potraviny
• vody pitné, vody povrchové a vody bazénové
• predmety bežného používania
• ovzdušie pracovné a voľné
• biologický materiál

v celom rozsahu požiadaviek a s pôsobnosťou pre okresy
Bratislava I., II., III., IV., V., Malacky, Pezinok a Senec.


náplň a činnosti odboru
Osvedčenie o akreditácii a rozsah akreditácie