ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA:

 

Zdravotníctvo SR

 www.szu.sk Slovenská zdravotnícka univerzita


Zdravotnícka tematika – SR

www.zzz.sk - zoznam zdravotníckych zariadení
www.healthnet.sk - Health Net

Zdravotnícka tematika – v zahraničí

www.who.int - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) - medzinárodná
http://www.euro.who.int/en/home - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) – Európska
www.rivm.nl - National Institute of Public Health and the Environment, Holandsko
www.cdc.gov - Center of Disease Control and Prevention, USA
www.nih.gov - National Institute of Health, USA
www.epa.gov - Environmental Protection Agency, USA
www.healtheffects.org - Health Effects Institute, USA
www.lshtm.ac.uk - London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK

Slovenské profesné spoločnosti

www.sevs.sls.sk/ - Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť (SEVS)

Medzinárodné profesné spoločnosti

www.iseepi.org - International Society of Environmental Epidemiology
www.sra.org - Society of Risk Analysis
www.brit-thoracic.org.uk - British Thoracic Society
www.rsm.ac.uk - Royal Society of Medicinen
www.lung.org - American Lung Asociation
www.ama-assn.org - American Medical Asociaton