Vzory prevádzkových poriadkov


Prevádzkový poriadok zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti

Prevádzkový poriadok pre detské bazény

Prevádzkový poradok zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti

Prevádzkový poriadok zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti

Preavádzkový poriadok telovýchovno športového zariadenia

Prevádzkový poriadok pre ubytovacie zariadenie pre deti a mládež

Prevádzkový poriadok pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov

Prevádzkový poriadok pre školy

Prevádzkový poriadok pre prácu s nebezpečnými chemikáliami

Prevádzkový poriadok pre ambulantný predaj


Prevádzkový poriadok pre zariadenia spoločného stravovania

Prevádzkový poriadok pre telovýchovné zariadenia

Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia

Prevádzkový poriadok zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Prevádzkový poriadok pre prácu s azbestom


Prevádtzkový poriadok pre prácu s biologickými faktormi

Prevádzkový poriadok pre prácu v elektromagnetickom poli

Prevádzkový poriadok pre prácu so zvýšenou fyzickou záťažou

Prevádzkový poriadok pre prácu v hluku

Prevádzkový poriadok pre prácu s karcinogénmi

Prevádzkový poriadok pre prácu s nebezpečným svetlom

Prevádzkový poriadok v chlade a horúčave

Prevádzkový poriadok pre prácu s vibráciami

Výstrahy a upozornenia

Výstražné symboly