AKTUALITY                 

Monitorovanie gama žiarenia Bratislavského kraja
Európsky imunizačný týždeň 2022
Monitorovanie gama žiarenia Bratislavského kraja
Monitorovanie gama žiarenia na území Bratislavského kraja
Preventívna jarná deratozácia
VÝZVA – preventívna jarná deratizácia na území Bratislavského kraja
Zákaz používania oxidu titaničitého
Zákaz používania oxidu titaničitého (E171) ako prídavnej látky v potravinách
Schvaľovanie prevádzok
Oznam - schvaľovanie prevádzok
»
Vydané povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
»
Vyhlášky, opatrenia a usmernenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19
COVID-19 - Platné opatrenia ÚVZ SR
»
Nebezpečné výrobky - RAPEX
»
Zmluvy, objednávky a faktúry RÚVZ Bratislava so sídlom v Bratislave a Register ponúkaného majetku štátu (ROPK)