Výsledok vybavenia petícií:

SOHO Dunajská 20, Bratislava


Výsledky prešetrenia petícii za rok 2020