POZITÍVNE TESTOVANÍ NA COVID-19 V BRATISLAVSKOM KRAJI

RÚVZ Bratislava vykonáva epidemiologické šetrenia kontaktov pozitívne testovaných osôb a zabezpečuje všetky protiepidemické opatrenia
na zabránenie ďalšieho šírenia COVID-19.

 Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov ohľadom poskytovania osobných údajov samosprávam o osobách v karanténe
prípadne osobám s potvrdeným ochorením COVID-19

Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR i súkromné laboratóriá doposiaľ nahlásili RÚVZ Bratislava nasledovné:

POHLAVIE
OKRES
MESTSKÁ ČASŤ/OBEC
POZNÁMKA
1.
muž
okres Malacky
Kostolište
2.
žena
okres Malacky
Kostolište
vyliečená
3.
muž
okres Malacky
Kostolište
vyliečený
4.
žena
Senec
Senec
5.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
6.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
7.
žena
okres Bratisava II
Ružinov
8.
muž
okres Senec
Rovinka
9.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
10.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
11.
žena
okres Bratislava IV
Lamač
vyliečená
12.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
13.
muž
okres Bratislava III
Rača
14.
žena
okres Bytča (kontakt)
Veľké Rovné
15.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečená
16.
žena
okres Dunajská Streda (kontakt)
Hviezdoslavov
17.
muž
okres Malacky
Vysoká pri Morave
18.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
19.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
20.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
21.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
22.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
23.
muž
okres Senec
Reca
24.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
25.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
26.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
27.
dieťa
okres Senec
Rovinka
28.
dieťa
okres Senec
Rovinka
29.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
30.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
31.
dieťa
okres Bratislava V
Petržalka
32.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
 
33.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
 
34.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
35.
muž
okres Pezinok
Budmerice
36.
dieťa
okres Bratislava II
Ružinov
37.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
38
muž
okres Bratislava II
Ružinov
39.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
40.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
41.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
42.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
43.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
44.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
45.
žena
okres Pezinok
Budmerice
46.
muž
okres Pezinok
Budmerice
47.
dieťa
okres Pezinok
Budmerice
48.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
49.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
50.
muž
okres Senec (prechodné)
Igram
51.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
52.
muž
okres Bratislava III
Rača
53.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
54.
žena
okres Bratislava III
Podunajské Biskupice
55.
dieťa
okres Bratislava V
Petržalka
56.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
57.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
58.
muž
Malacky
Plavecký Štvrtok
59.
muž
okres Bratislava III
Rača
60.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
61.
žena
okres Malacky
Vysoká pri Morave
62.
muž
okres Bratislava III
Vajnory
 
63.
muž
okres Bratislava IV
Devín
 
64.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
 
65.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
66.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
 
67.
muž
okres Braitslava II
Ružinov
68.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
69.
žena
Pezinok
Pezinok
70.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
71.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
72.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
73.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
74.
žena
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
 
75.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
76.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
 
77.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
78.
žena
okres Bratisalva II
Ružinov
 
79.
žena
okres Bratislava III
Rača
 
80.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
 
81.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
82.
žena
okres Bratislava IV
Lamač
83.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
84.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
85.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
86..
muž
okres Bratislava V
Petržalka
87.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
88.
žena
Senec
Senec
89.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
90.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
91.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
92.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
93.
muž
okres Senec
Ivanka pri Dunaji
94.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
95.
žena
Malacky
Malacky
96.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
97.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
98.
dieťa
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
99.
dieťa
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
100.
žena
okres Vranov nad Topľou (kontakt)
Slovenská Kajňa
101.
muž
okres Malacky
Záhorská Ves
 
102.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
103.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
 
104.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
 
105.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
 
106.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
 
107.
žena
okres Malacky
Stupava
 
108.
žena
okres Bratislava V
Čunovo
 
109.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
 
110.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
 
111.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
 
112.
žena
okres Bratislava IV
Záhorská Bystrica
 
113.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
 
114.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
115.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
 
116.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
 
117
muž
okres Bratislava
Ružinov
 
118.
žena
Pezinok
Pezinok
 
119.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
 
120.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
 
121.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
 
122.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
 
123.
žena
okres Bratislava III
Vajnory
 
124.
muž
okres Bratislava III
Vajnory
 
125.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
 
126.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
 
127.
muž
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
 
128.
muž
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
 
129.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
 
130.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
 
131.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
 
132.
dieťa
okres Bratislava II
Ružinov
 
133.
dieťa
okres Bratislava II
Ružinov
 
134.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
135.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
 
136.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
 
137.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
 
138.
žena
Senec
Senec
 
139.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
 
140.
muž
okres Senec
Veľký Biel
 
141.
dieťa
okres Bratislava V
Petržalka
 
142.
žena
okres Bratislava IV
Záhorská Bystrica
 
143.
muž
okres Senec
Malinovo
 
144.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
 
145.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
 
146.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
 
147.
muž
okres Senec
Ivanka pri Dunaji
 
148.
muž
okres Bratislava V
Rusovce
 
149.
muž
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
 
150.
žena
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
 
151.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
 
152.
dieťa
okres Bratislava III
Vajnory
 
153.
žena
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
 
154.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
155.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
 
156.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
 
157.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
 
158.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
 
159.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
 
160.
žena
okres Senec
Dunajská Lužná
 
161.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
 
162.
žena
okres Malacky
Stupava
 
163.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
164.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
 
165.