POZITÍVNE TESTOVANÍ NA COVID-19 V BRATISLAVSKOM KRAJI

RÚVZ Bratislava vykonáva epidemiologické šetrenia kontaktov pozitívne testovaných osôb a zabezpečuje všetky protiepidemické opatrenia
na zabránenie ďalšieho šírenia COVID-19.

 Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov ohľadom poskytovania osobných údajov samosprávam o osobách v karanténe
prípadne osobám s potvrdeným ochorením COVID-19

Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR a súkromné laboratóriá doposiaľ nahlásili RÚVZ Bratislava nasledovné:

POHLAVIE
OKRES
MESTSKÁ ČASŤ/OBEC
POZNÁMKA
1.
muž
okres Malacky
Kostolište
vyliečený
2.
žena
okres Malacky
Kostolište
vyliečená
3.
muž
okres Malacky
Kostolište
vyliečený
4.
žena
Senec
Senec
vyliečená
5.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
6.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
7.
žena
okres Bratisava II
Ružinov
vyliečená
8.
muž
okres Senec
Rovinka
vyliečený
9.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
10.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
11.
žena
okres Bratislava IV
Lamač
vyliečená
12.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
13.
muž
okres Bratislava III
Rača
vyliečený
14.
žena
okres Bytča (kontakt)
Veľké Rovné
vyliečená
15.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečená
16.
žena
okres Dunajská Streda (kontakt)
Hviezdoslavov
vyliečená
17.
muž
okres Malacky
Vysoká pri Morave
vyliečený
18.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečený
19.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
20.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
21.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
22.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečená
23.
muž
okres Senec
Reca
vyliečený
24.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
25.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
26.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
27.
dieťa
okres Senec
Rovinka
vyliečené
28.
dieťa
okres Senec
Rovinka
vyliečené
29.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
30.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
31.
dieťa
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečené
32.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
33.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
34.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečená
35.
muž
okres Pezinok
Budmerice
vyliečený
36.
dieťa
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečené
37.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
38
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
39.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
40.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
41.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
42.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
43.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
44.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
45.
žena
okres Pezinok
Budmerice
vyliečená
46.
muž
okres Pezinok
Budmerice
vyliečený
47.
dieťa
okres Pezinok
Budmerice
vyliečené
48.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
49.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
50.
muž
okres Senec (prechodné)
Igram
vyliečený
51.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
52.
muž
okres Bratislava III
Rača
vyliečený
53.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
54.
žena
okres Bratislava III
Podunajské Biskupice
vyliečená
55.
dieťa
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečené
56.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečený
57.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
58.
muž
Malacky
Plavecký Štvrtok
vyliečený
59.
muž
okres Bratislava III
Rača
vyliečený
60.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
61.
žena
okres Malacky
Vysoká pri Morave
vyliečená
62.
muž
okres Bratislava III
Vajnory
vyliečený
63.
muž
okres Bratislava IV
Devín
vyliečený
64.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
65.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
66.
muž
okres Braitslava II
Ružinov
vyliečený
67.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečená
68.
žena
Pezinok
Pezinok
vyliečená
69.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
70.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
71.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečená
72.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečená
73.
žena
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
vyliečená
74.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
75.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
76.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
77.
žena
okres Bratisalva II
Ružinov
vyliečená
78.
žena
okres Bratislava III
Rača
vyliečená
79.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
80.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
81.
žena
okres Bratislava IV
Lamač
vyliečená
82.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
83.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
84.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečená
85.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
86.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
87.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
88.
žena
Senec
Senec
vyliečená
89.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
90.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečená
91.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečená
92.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečená
93.
muž
okres Senec
Ivanka pri Dunaji
vyliečený
94.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
95.
žena
Malacky
Malacky
vyliečená
96.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
97.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
98.
dieťa
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečené
99.
dieťa
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečené
100.
žena
okres Bratislava
Ružinov
vyliečená
101.
muž
okres Malacky
Záhorská Ves
vyliečený
102.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
103.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
104.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
105.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečený
106.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečený
107.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
108.
žena
okres Malacky
Stupava
vyliečená
109.
žena
okres Bratislava V
Čunovo
vyliečená
110.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
111.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
112.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
113.
žena
okres Bratislava IV
Záhorská Bystrica
vyliečená
114.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
115.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
116.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečená
117.
žena
okres Bratislava
Podunajské Biskupice
vyliečená
118.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
119.
muž
okres Bratislava
Ružinov
vyliečený
120.
žena
Pezinok
Pezinok
vyliečená
121.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
122.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
123.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
124.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
125.
žena
okres Bratislava III
Vajnory
vyliečená
126.
muž
okres Bratislava III
Vajnory
vyliečený
127.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečená
128.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
129.
muž
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
vyliečený
130.
muž
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
vyliečený
131.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
132.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečená
133.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečená
134.
dieťa
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečené
135.
dieťa
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečené
136.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
137.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
138.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
139.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
140.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
141.
žena
Senec
Senec
vyliečená
142.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
143.
muž
okres Senec
Veľký Biel
vyliečený
144.
dieťa
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečené
145.
žena
okres Bratislava IV
Záhorská Bystrica
vyliečená
146.
muž
okres Senec
Malinovo
vyliečený
147.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
148.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
149.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
150.
muž
okres Senec
Ivanka pri Dunaji
vyliečený
151.
muž
okres Bratislava V
Rusovce
vyliečený
152.
muž
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
vyliečený
153.
žena
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
vyliečená
154.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečený
155.
dieťa
okres Bratislava III
Vajnory
vyliečené
156.
žena
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
vyliečená
157.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
158.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečená
159.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
160.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
161.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečená
162.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
163.
žena
okres Senec
Dunajská Lužná
vyliečená
164.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
165.
žena
okres Malacky
Stupava
vyliečená
166.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
167.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
168.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
169.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
170.
dieťa
okres Senec
Malinovo
vyliečené
171.
dieťa
okres Senec
Malinovo
vyliečené
172.
žena
okres Pezinok
Častá
vyliečená
173.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
174.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečená
175.
žena
Senec
Senec
vyliečená
176.
muž
Pezinok
Pezinok
vyliečený
177.
muž
okres Malacky
Závod *
vyliečený
178.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto *
vyliečená
179.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
180.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
181.
muž
okres Bratislava III
Rača
vyliečený
182.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečená
183.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
184.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
185.
žena
okres Pezinok
Modra
vyliečená
186.
žena
Malacky
Malacky
vyliečená
187.
žena
okres Senec
Bernolákovo
vyliečená
188.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečená
189.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
190.
dieťa
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečené
191.
muž
Pezinok
Pezinok
vyliečený
192.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
193.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečená
194.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
195.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečená
196.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečený
197.
žena
okres Bratislava V
Petržalka *
vyliečená
198.
žena
okres Malacky
Jabloňové
vyliečená
199.
žena
okres Pezinok
Svätý Jur
vyliečená
200.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
201.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
202.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečená
203.
žena
okres Bratislava V
Petržalka *
vyliečená
204.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
205.
žena
okres Malacky
Láb
vyliečená
206.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečená
207.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
208.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
209.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
210.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
211.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
212.
žena
okres Senec
Bernolákovo
vyliečená
213.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečený
214.
žena
okres Senec
Ivanka pri Dunaji
vyliečená
215.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
216.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
217.
žena
Pezinok
Pezinok
218.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečená
219.
žena
Malacky
Malacky *
vyliečená
220.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečený
221.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
222.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
223.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
224.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
225.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
226.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečený
227.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
228.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
229.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečený
230.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
231.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
232.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
233.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečený
234.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
235.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečený
236.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
237.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
238.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
239.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
240.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
241.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
242.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
243.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
244.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
245.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečený
246.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečený
247.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
248.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
249.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
250.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečený
251.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
252.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
253.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečený
254.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
255.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
256.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečený
257.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
258.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
259.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
260.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
261.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
262.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
263.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečený
264.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
265.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
266.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečený
267.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
268.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
269.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
270.
žena
DSS Pezinok - Trnava
Trnava
vyliečená
271.
žena
DSS Pezinok - okres Pezinok
Báhoň
vyliečená
272.
žena
DSS Pezinok - Pezinok
Pezinok
vyliečená
273.
žena
DSS Pezinok - okres Trnava
Voderady
vyliečená
274.
žena
DSS Pezinok- Pezinok
Pezinok
vyliečená
275.
žena
DSS Pezinok - okres Pezinok
Doľanny
vyliečená
276.
žena
DSS Pezinok - Pezinok
Pezinok
vyliečená
277.
žena
DSS Pezinok - Pezinok
Pezinok
vyliečená
278.
žena
DSS Pezinok - okres Pezinok
Svätý Jur
vyliečená
279.
žena
DSS Pezinok - Pezinok
Pezinok
vyliečená
280.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
281.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
282.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
283.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
284.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
285.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
286.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
287.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
288.
žena
okres Senec
Kráľová pri Senci
vyliečená
289.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
290.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
291.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
292.
dieťa
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečené
293.
žena
DSS Pezinok - Pezinok
Pezinok
vyliečená
294.
žena
DSS Pezinok - okres Pezinok
Viničné
vyliečená
295.
žena
DSS Pezinok - okres Pezinok
Modra
vyliečená
296.
žena
DSS Pezinok - Pezinok
Pezinok
vyliečená
297.
žena
DSS Pezinok - Pezinok
Pezinok
vyliečená
298.
žena
DSS Pezinok - Pezinok
Pezinok
vyliečená
299.
žena
DSS Pezinok - Pezinok
Pezinok
vyliečená
300.
žena
DSS Pezinok - Pezinok
Pezinok
vyliečená
301.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečený
302.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
303.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
304.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
305.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
306.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
307.
muž
Pezinok
Pezinok
vyliečený
308.
muž
Pezinok
Pezinok
vyliečený
309.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
310
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
311.
žena
Pezinok
Pezinok
vyliečená
312.
muž
okres Bratislava III
Rača
vyliečená
313.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
314.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
315.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečená
316.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečený
317.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
318.
žena
DSS Pezinok - okres Pezinok
Svätý Jur
vyliečená
319.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
320.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
321.
muž
okres Senec
Rovinka *
vyliečený
322.
muž
okres Bratislava III
Rača
vyliečený
323.
muž
okres Bratislava V
Petržaka
vyliečený
324.
žena
okres Bratislava III
Rača
vyliečená
325.
muž
okres Bratislava III
Rača
vyliečený
326.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
327.
muž
okres Pezinok
Viničné
vyliečený
328.
muž
okres Pezinok
Doľany
vyliečený
329.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
330.
žena
Pezinok
Pezinok
vyliečená
331.
žena
Pezinok
Pezinok
332.
muž
Bratislava
Karlova Ves
vyliečená
333.
muž
okres Pezinok
Modra
vyliečený
334.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečená
335.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
336.
žena
okres Pezinok
Modra
vyliečená
337.
muž
okres Pezinok
Svätý Jur
vyliečený
338.
muž
okres Bratislava III
Devín
vyliečený
339.
muž
okres Bratislava II
Ružinov *
vyliečený
340.
muž
Malacky
Malacky *
vyliečený
341.
žena
okres Pezinok
Svätý Jur
vyliečená
342.
žena
okres Pezinok
Báhoň
vyliečená
343.
muž
okres Pezinok
Limbach
vyliečená
344.
žena
okres Bratislava III
Vajnory
vyliečená
345.
muž
okres Pezinok
Viničné
vyliečený
346.
muž
okres Pezinok
Limbach
vyliečený
347.
žena
okres Pezinok
Modra
vyliečená
348.
žena
Senec
Senec
vyliečená
349.
žena
Pezinok
Pezinok
vyliečená
350.
muž
okres Senec
Chorvátsky Grob *
vyliečený
351.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečená
352.
žena
okres Bratislava II
Ružinov *
vyliečená
353.
muž
okres Senec
Bernolákovo
vyliečený
354.
žena
DSS Pezinok
Pezinok
vyliečená
355.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
356.
žena
DSS Pezinok - okres Pezinok
Šenkvice
vyliečená
357.
žena
DSS Pezinok - Pezinok
Pezinok
vyliečená
358.
žena
DSS Pezinok - okres Pezinok
Šenkvice
vyliečená
359.
muž
DSS Pezinok - Pezinok
Pezinok
vyliečený
360.
žena
DSS Pezinok - okres Pezinok
Šenkvice
vyliečená
361.
muž
DSS Pezinok - Pezinok
Pezinok
vyliečený
362.
žena
Pezinok
Pezinok
vyliečená
363.
žena
Pezinok
Pezinok
vyliečená
364.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
365.
žena
Pezinok
Pezinok
vyliečená
366.
muž
okres Pezinok
Doľany
vyliečený
367.
žena
okres Pezinok
Doľany
vyliečená
368.
žena
Pezinok
Pezinok
vyliečená
369.
muž
okres Pezinok
Dubová
vyliečený
370.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
371.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečený
372.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
373.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
374.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
375.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
376.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
377.
muž
Senec
Senec
vyliečený
378.
muž
okres Malacky
Stupava
vyliečený
379.
muž
okres Senec
Bernolákovo
vyliečený
380.
žena
okres Malacky
Stupava
vyliečená
381.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
382.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečený
383.
žena
okres Senec
Dunajská Lužná
vyliečená
384.
muž
okres Senec
Malinovo
vyliečený
385.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
386.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečený
387.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečený
388.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečený
389.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
390.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
391.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
392.
žena
okres Malacky
Zohor
vyliečená
393.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečený
394.
muž
okres Senec
Dunajská Lužná
vyliečený
395.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
396.
žena
okres Senec
Dunajská Lužná
vyliečená
397.
muž
okres Bratislava 1
Staré Mesto
vyliečený
398.
muž
okres Bratislava 3
Nové Mesto
vyliečený
399.
dieťa
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečené
400.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
401.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
402.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
403.
dieťa
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečené
404.
muž
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
vyliečený
405.
žena
okres Bratislava IV
Devínska Nová ves
vyliečená
406.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečený
407.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečený
408.
muž
Senec
Senec
vyliečený
409.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
410.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
411.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
412.
dieťa
okres Senec
Dunajská Lužná
vyliečené
413.
dieťa
okres Senec
Dunajská Lužná
vyliečené
414.
muž
okres Senec
Dunajská Lužná
vyliečený
415.
žena
okres Senec
Dunajská Lužná
vyliečená
416.
muž
okres Senec
Dunajská Lužná
vyliečený
417.
muž
hospitalizácia, KIGM UNB
Handlová
vyliečený
418.
dieťa
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečené
419.
dieťa
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečené
420.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečený
421.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
422.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
423.
dieťa
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečené
424.
muž
Malacky
Malacky
vyliečený
425.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečený
426.
muž
Senec
Senec
vyliečený
427.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečený
428.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
429.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečený
430.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
431.
muž
okres Senec
Rovinka
vyliečený
432.
muž
okres Senec
Rovinka
vyliečený
433.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
434.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
435.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
436.
dieťa
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečené
437.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
438.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
439.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
440.
žena
okres Senec
Rovinka
vyliečená
441.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
442.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
443.
muž
Malacky
Malacky
vyliečený
444.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečená
445.
muž
Malacky
Malacky
vyliečený
446.
muž
okres Senec
Veľký Biel
vyliečený
447.
muž
okres Senec
Boldog
vyliečený
448.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
449.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečená
450.
žena
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
vyliečená
451.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
452.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
453.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečený
454.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
455.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
456.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
457.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
458.
dieťa
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečené
459.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
460.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
461.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
462.
muž
okres Malacky
Stupava
vyliečený
463.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
464.
muž
Malacky
Malacky
vyliečený
465.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
466.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečený
467.
muž
okres Bratislava III
Rača
vyliečený
468.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
469.
žena
Pezinok
Pezinok
vyliečená
470.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
471.
muž
Senec
Senec
vyliečený
472.
muž
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
vyliečený
473.
muž
okres Bratislava III
Rača
vyliečený
474.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
475.
muž
Malacky
Malacky
vyliečený
476.
muž
Malacky
Malacky
vyliečený
477.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
478.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečená
479.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečená
480.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečený
481.
muž
okres Myjava/kontakt
Poriadie
vyliečený
482.
žena
Praha/kontakt
Praha, Česká republika
vyliečená
483.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
484.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
485.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
486.
muž
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
vyliečený
487.
muž
okres Bratislava
Ružinov
vyliečený
488.
muž
Malacky
Malacky
vyliečený
489.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
490.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
491.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
492.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
493.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
494.
žena
okres Senec
Dunajská Lužná
vyliečená
495.
muž
okres Bratislava III
Karlova Ves
vyliečený
496.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
497.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
498.
muž
okres Malacky
Stupava
vyliečený
499.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
500.
dieťa
okres Pezinok
Limbach
vyliečené
501.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
502.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečená
503.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečená
504.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
505
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
506.
muž
okres Bratislava III
Rača
vyliečený
507.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
508.
muž
okres Bratislava III
Rača
vyliečený
509.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
510.
muž
okres Bratislava IV
Lamač
vyliečený
511.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
512.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
513.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečený
514.
žena
okres Senec
Ivanka pri Dunaji
vyliečená
515.
muž
okres Senec
Most pri Bratislave
vyliečený
516.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
517.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
518.
žena
okres Senec
Rovinka
vyliečená
519.
žena
okres Senec
Dunajská Lužná
vyliečená
520.
muž
okres Malacky
Stupava
vyliečený
521.
žena
okres Senec
Bernolákovo
vyliečená
522.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
523.
žena
okres Senec
Dunajská Lužná
vyliečená
524.
žena
okres Senec
Most pri Bratislave
vyliečená
525.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
526.
žena
okres Bratislava III
Vajnory
vyliečená
527.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
528.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
529.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
530.
muž
okres Malacky
Plavecký Štvrtok
vyliečený
531.
žena
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
vyliečená
532.
muž
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
vyliečený
533.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
534.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečená
535.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
536.
muž
okres Senec
Tomášov
vyliečený
537.
muž
okres Senec
Nová Dedinka
vyliečený
538.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
539.
žena
okres Bratislava III
Rača
vyliečená
540.
žena
okres Senec
Ivanka pri Dunaji
vyliečená
541.
muž
okres Senec
Kostolná pri Dunaji
vyliečený
542.
muž
okres Senec
Tomášov
vyliečený
543.
dieťa
okres Senec
Tomášov
vyliečené
544.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
545.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
546.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
547.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
548.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
549.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
550..
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečená
551.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečený
552.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečený
553.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
554.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
555.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
556.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
557.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
558.
muž
okres Senec
Veľký Biel
vyliečený
559.
muž
okres Senec
Veľký Biel
vyliečený
560.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
561.
muž
okres Malacky
Borinka
vyliečený
562.
žena
okres Senec
Bernolákovo
vyliečená
563.
muž
okres Bratislava III
Rača
vyliečený
564.
muž
okres Bratislava III
Rača
vyliečený
565.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečený
566.
žena
okres Malacky
Rohožník
vyliečená
567.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
568.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
569.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
570.
muž
okres Bratislava III
Rača
vyliečený
571.
žena
okres Bratislava III
Rača
vyliečená
572.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
573.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
574.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečený
575.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
576.
žena
okres Bratislava III
Rača
vyliečená
577.
žena
orkes Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečená
578.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
579.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
580.
muž
okres Malacky
Stupava
vyliečený
581.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
582.
žena
Senec
Senec
vyliečená
583.
žena
okres Bratislava III
Rača
vyliečená
584.
dieťa
okres Senec
Dunajská Lužná
vyliečené
585.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
586.
dieťa
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečené
587.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
588.
žena
okres Malacky
Stupava
vyliečená
589.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
590.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
591.
muž
okres Pezinok
Limbach
vyliečený
592.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečený
593.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečený
594.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
595.
muž
Malacky
Malacky
vyliečený
596.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
597.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
598.
muž
okres Pezinok
Budmerice
vyliečený
599.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
600.
muž
okres Senec
Dunajská Lužná
vyliečený
601.
muž
okres Senec
Dunajská Lužná
vyliečený
602.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
603.
žena
okres Senec
Dunajská Lužná
vyliečená
604.
žena
okres Bratislava IV
Lamač
vyliečená
605.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
606.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečená
607.
žena
okres Senec
Tureň
vyliečená
608.
muž
okres Senec
Tureň
vyliečený
609.
dieťa
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečené
610.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
611.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
612.
muž
okres Senec
Miloslavov
vyliečený
613.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
614.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
615.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
616.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
617.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
618.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
619.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
620.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečená
621.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečená
622.
muž
okres Senec
Chorvátsky Grob
vyliečený
623.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
624.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
625.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
626.
žena
okres Bratislava III
Rača
vyliečená
627.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
628.
muž
okres Bratislava IV
Záhorská Bystrica
vyliečený
629.
muž
okres Pezinok
Modra
vyliečený
630.
muž
okres Bratislava IV
Lamač
vyliečený
631.
žena
okres Pezinok
Báhoň
vyliečená
632.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
633.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
634.
žena
Pezinok
Pezinok
635.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
636.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
637.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
638.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
639.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
640.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
641.
žena
okres Senec
Chorvátsky Grob
vyliečená
642.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
643.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
644.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
645.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
646.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečená
647.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
648.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
649.
dieťa
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečené
650.
žena
okres Pezinok
Modra
vyliečená
651.
dieťa
okres Senec
Tureň
vyliečené
652.
dieťa
okres Senec
Tureň
vyliečené
653.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
654.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
655.
žena
okres Bratislava IV
Záhorská Bystrica
vyliečená
656.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečený
657.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečený
658.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
659.
muž
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
vyliečený
660.
žena
okres Pezinok
Slovenský Grob
vyliečená
661.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
662.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
663.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
664.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
665.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
666.
muž
okres Pezinok
Šenkvice
vyliečený
667.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečená
668.
žena
okres Senec
Bernolákovo
vyliečená
669.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
670.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
671.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
672.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečená
673.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
674.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
675.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
676.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
677.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
678.
muž
okres Bratislava V
Jarovce
679.
muž
okres Senec
Hrubý Šúr
680.
muž
okres Bratislava IV
Záhorská Bystrica
vyliečený
681.
muž
Pezinok
Pezino
vyliečený
682.
muž
okres Malacky
Stupava
683.
muž
okres Senec
Hamuliakovo
vyliečený
684.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečená
685.
žena
okres Braislava IV
Karlova Ves
686.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
687.
muž
okres Bratislava V
Rusovce
688.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
689.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
690.
muž
okres Bratislava IV
Záhorská Bystrica
691.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
692.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
693.
žena
okres Malacky
Stupava
694.
žena
okres Senec
Hrubý Šúr
695.
žena
okres Senec
Kráľová pri Senci
696.
žena
okres Bratislava III
Rača
697.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
698.
muž
Pezinok
Pezinok
699.
muž
Pezinok
Pezinok
700.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
701.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
702.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
703.
žena
okres Senec
Dunajská Lužná
704.
muž
okres Bratislava III
Vajnory
705.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
706.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
707.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
708.
žena
okres Malacky
Láb
709.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
710.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
711.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
712.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
713.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
714.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
715.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
716.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
717.
žena
Pezinok
Pezinok
718.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
719.
žena
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
vyliečená
720.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
721.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
722.
žena
Pezinok
Pezinok
vyliečená
723.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
724.
muž
okres Senec
Dunajská Lužná
725.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
726.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
727.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
728.
muž
okres Bratislava III
Rača
729.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
730.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
731.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
732.
žena
Senec
Senec
vyliečená
733.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
734.
muž
okres Malacky
Láb
735.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
736.
muž
okres Bratislava III
Rača
737.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečený
738.
muž
Bratislava
739.
žena
Pezinok
Pezinok
740.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
741.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
742.
žena
okres Senec
Kostolná pri Dunaji
743.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
744.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
745.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
746.
mu
okres Bratislava II
Ružinov
747.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
748.
žena
okres Senec
Tomášov
749.
žena
Bratislava
750.
žena
okres Malacky
Stupava
751.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
752.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
753.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
754.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
755.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
756.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
757.
muž
Bratislava III
Nové Mesto
758.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
759.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
760.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
761.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
762.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
763.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
764.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
765.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
766.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
767.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
768.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
769.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
770.
muž
okres Senec
Bernolákovo
771.
muž
Senec
Senec
772.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
773.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
774.
muž
Senec
Senec
vyliečený
775.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
776.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
777.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečená
778.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
779.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
780.
muž
okres Senec
Dunajská Lužná
781.
žena
Pezinok
Pezinok
782.
muž
Pezinok
Pezinok
vyliečený
783.
muž
okres Bratislava III
Rača
784.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
785.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
786.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
787.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
788.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
789.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
790.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
791.
žena
okres Bratislava III
Vajnory
792.
žena
Pezinok
Pezinok
793.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
794.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
795.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
796.
žena
Malacky
Malacky
797.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
798.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
799.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
800.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
801.
žena
okres Bratislava III
Vajnory
802.
žena
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
803.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
804.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
805.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
806.
muž
okres Pezinok
Modra-Piesok
807.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
808.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
809.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
810.
muž
okres Bratislava III
Vajnory
811.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
812.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
813.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
814.
muž
okres Senec
Kalinkovo
vyliečený
815.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
816.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
817.
muž
okres Malacky
Lozorno
818.
dieťa
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečené
819.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
820.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
821.
dieťa
okres Bratislava IV
Karlova Ves
822.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
823.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
824.
dieťa
okres Senec
Hamuliakovo
825.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
826.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
827.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
828.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
829.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
830.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
831.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
832.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
833.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
834.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
835.
dieťa
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
vyliečené
836.
dieťa
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečené
837.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
838.
muž
okres Bratislava V
Rusovce
vyliečený
839.
dieťa
okres Bratislava V
Rusovce
vyliečené
840.
muž
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
841.
muž
okres Malacky
Vysoká pri Morave
vyliečený
842.
žena
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
843.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
844.
muž
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
845.
žena
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
846.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
847.
dieťa
okres Malack
Vysoká pri Morave
848.
muž
okres Bratislava III
Lamač
849.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
850.
muž
bez bližšej špecifikácie
851.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
852.
muž
okres Malacky
Stupava
853.
žena
okres Pezinok
Častá
854.
muž
Senec
Senec
vyliečený
855.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
856.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
857.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
858.
dieťa
okres Malacky
Vysoká pri Morave
859.
dieťa
okres Malacky
Stupava
860.
dieťa
okres Malacky
Borinka
861.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
862.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
863.
dieťa
okres Senec
Miloslavov
864.
dieťa
okres Bratislava II
Ružinov
865.
dieťa
okres Bratislava III
Nové Mesto
866.
dieťa
Senec
Senec
867.
žena
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
vyliečená
868.
dieťa
okres Bratislava III
Podunajské Biskupice
869.
dieťa
okres Bratislava V
Petržalka
870.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
871.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
872.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
873.
žena
okres Senec
Malinovo
874.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
875.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
876.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
877.
žena
Pezinok
Pezinok
878.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
879.
muž
okres Senec
Miloslavov
vyliečený
880.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
881.
muž
okres Bratislava IV
Lamač
882.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
883.
dieťa
bez bližšej špecifikácie
Bratislava
884.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
885.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
886.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
887.
muž
okres Bratisalva I
Staré Mesto
888.
muž
okres Malacky
Marianka
889.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
890.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
891.
muž
okres Bratisalva V
Petržalka
892.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
893.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
894.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
895.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
896.
muž
Pezinok
Pezinok
897.
muž
okres Pezinok
Budmerice
898.
žena
okres Bratislava III
Nové Meso
899.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
900.
žena
okres Malacky
Láb
901.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
902.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
903.
žena
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
904.
dieťa
okres Bratislava II
Ružinov
905.
muž
okres Bratislava V
Rusovce
906.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
907.
žena
Bratislava
908.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
909.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
910.
žena
okres Bratislava III
Rača
911.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
912.
muž
okres Bratislava III
Rača
913.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
914.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
915.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
916.
žena
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
917.
muž
okres Bratislava III
Rača
918.
muž
okres Bratislava III
Rača
919.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
920.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
921.
dieťa
okres Bratislava V
Petržalka
922.
žena
okres Senec
Rovinka
vyliečená
923.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
924.
žena
okres Bratislava III
Rača
925.
muž
okres Bratislava III
Rača
926.
žena
okres Senec
Tureň
927.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
928.
žena
Bratislava
929.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
930.
muž
okres Senec
Dunajská Lužná
931.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
932.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
933.
žena
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
vyliečená
934.
muž
okres Senec
Dunajská Lužná
935.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
936.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
937.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
938.
muž
Malacky
Malacky
939.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
940.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
941.
dieťa
okres Senec
Kaplna
942.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
943.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
944.
muž
okres Bratislava III
Rača
945.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
946.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
947.
muž
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
vyliečený
948.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
949.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
950.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
951.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
952.
muž
okres Bratislava III
Vajnory
953.
žena
okres Bratislava IV
Lamač
vyliečená
954.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
955.
dieťa
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečené
956.
žena
Pezinok
Pezinok
957.
žena
okres Bratislava III
Rača
958.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
959.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
960.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
961.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
962.
muž
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
963.
žena
okres Bratislava III
Vajnory
964.
muž
Senec
Senec
965.
muž
Malacky
Malacky
vyliečený
966.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
967.
žena
okres Pezinok
Svätý Jur
968.
muž
okres Senec
Most pri Bratislave
969.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
970.
žena
okres Malacky
Zohor
971.
žena
okres Bratislava III
Rača
972.
muž
bez bližšej špecifikácie
973.
dieťa
okres Bratislava IV
Lamač
974.
dieťa
Pezinok
Pezinok
975.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
976.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
977.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
978.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
979.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
980.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
981.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
982.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
983.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
984.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
985.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
986.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
987.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
988.
žena
okres Braitslava IV
Karlova Ves
989.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
990.
dieťa
okres Bratislava II
Ružinov
991.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
992.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
993.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
994.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
995.
dieťa
okres Bratislava V
Petržalka
996.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
997.
dieťa
okres Bratislava I

Staré Mesto

998.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
999.
žena
okres BratislavaII
Ružinov
1000.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1001.
žena
okres Bratislava III
Rača
1002.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1003.
žena
okres Bratislava V
Rusovce
1004.
dieťa
okres Bratislava III
Nové Mesto
1005.
muž
okres Senec
Dunajská Lužná
1006.
dieťa
Senec
Senec
1007.
dieťa
okres Bratislava III
Nové Mesto
1008.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1009.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1010.
dieťa
okres Bratislava III
Nové Mesto
1011.
dieťa
okres Bratislava III
Rača
1012.
dieťa
okres Pezinok
Svätý Jur
1013.
muž
okres Braitislava II
Ružinov
1014.
žena
okres Senec
Rovinka
1015.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
1016.
dieťa
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
1017.
dieťa
okres Bratislava V
Rusovce
1018.
žena
okres Malacky
Borinka
1019.
muž
okres Bratislava V
Rusovce
1020.
dieťa
okres Bratislava II
Ružinov
1021.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1022.
dieťa
okres Bratislava II
Ružinov
1023.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1024.
žena
Malacky
Malacky
1025.
muž
okres Malacky
Marianka
1026.
žena
okres Bratislava III
Staré Mesto
1027.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1028.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1029.
muž
1030.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1031.
muž
okres Senec
Bernolákovo
1032.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1033.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1034.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1035.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
1036.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1037.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1038.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1039.
žena
okres Malacky
Studienka
1040.
muž
okres Bratislava III
Rača
1041.
žena
okres Bratislava III
Rača
1042.
žena
okres Bratislava III
Rača
1043.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1044.
žena
okres Bratislava III
Rača
1045.
žena
okres Bratislava III
Vajnory
1046.
muž
okres Senec
Rovinka
1047.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1048.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1049.
muž
okres Bratislava IV
Záhorská Bystrica
1050.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1051.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1052.
žena
okres Bratislava III
Rača
1053.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
1054.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
1055.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
1056.
dieťa
okres Bratislava I
Staré Mesto
1057.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1058.
dieťa
okres Bratislava I
Staré Mesto
1059.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1060.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1061.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1062.
žena
Pezinok
Pezinok
1063.
muž
Malacky
Malacky
1064.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
1065.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1066.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1067.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1068.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1069.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1070.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1071.
žena
okres Senec
Dunajská Lužná
1072.
žena
okres Bratislava III
Rača
1073.
dieťa
okres Bratislava I
Staré Mesto
1074.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1075.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1076.
muž
okres Bratislava III
Rača
1077.
žena
Pezinok
Pezinok
1078.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1079.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1080.
muž
okres Bratislava III
Rača
1081.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1082.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1083.
muž
okres Senec
Rovinka
1084.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1085.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1086.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1087.
žena
okres Senec
Veľký Biel
1088.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1089.
muž
Senec
Senec
1090.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1091.
muž
okres Senec
Hrubý Šúr
1092.
žena
okres Senec
Chorvátsky Grob
1093.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1094.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1095.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1096.
muž
okres Senec
Bernolákovo
1097.
muž
okres Bratislava III
Rača
1098.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
1099.
muž
okres Malacky
Lozorno
1100.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1101.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
1102.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1103.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1104.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1105.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1106.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1107.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1108.
žena
Senec
Senec
1109.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1110.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1111.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1112.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1113.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1114.
žena
okres Malacky
Zohor
1115.
žena
okres Pezinok
Limbach
1116.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1117.
muž
návrat zo Švajčiarska
UNB Antolská
1118.
muž
Senec
Senec
1119.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1120.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1121.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1122.
dieťa
okres Bratislava II
Ružinov
1123.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1124.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1125.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1126.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1127.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1128.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1129.
muž
okres Senec
Most pri Bratislave
1130.
muž
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
1131.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1132.
žena
okres Bratislava IV
Devín
1133.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1134.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1135.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1136.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1137.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1138.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1139.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
1140.
žena
Pezinok
Pezinok
1141.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1142.
dieťa
okres Bratislava II
Ružinov
1143.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1144.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
1145.
dieťa
okres Pezinok
Modra
1146.
muž
okres Pezinok
Modra
1147.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1148.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
1149.
žena
okres Bratislava III
Rača
1150.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1151.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1152.
dieťa
okres Bratislava III
Rača
1153.
žena
okres Pezinok
Modra
1154.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
1155.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1156.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1157.
dieťa
okres Bratislava III
Rača
1158.
muž
okres Bratislava III
Rača
1159.
žena
okres Bratislava III
Rača
1160.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1161.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1162.
žena
Bratislava
1163.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1164.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1165.
muž
okres Pezinok
Svätý Jur
1166.
žena
okres Senec
Vlky
1167.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1168.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1169.
žena
okres Senec
Rovinka
1170.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1171.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1172.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1173.
žena
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
1174.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1175.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1176.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1177.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1178.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1179.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1180.
dieťa
okres Bratislava IV
Lamač
1181.
žena
okres Bratislava IV
Lamač
1182.
žena
Pezinok
Pezinok
1183.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1184.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1185.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1186.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1187.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1188.
muž
okres Bratislava IV
Devín
1189.
žena
okres Bratislava IV
Devín
1190.
muž
okres Senec
Ivanka pri Dunaji
1191.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1192.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1193.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1194.
muž
okres Malacky
Lozorno
1195.
žena
okres Malacky
Lozorno
1196.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1197.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1198.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1199.
žena
okres Senec
Zálesie
1200.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1201.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1202.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1203.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1204.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1205.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
1206.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1207.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
1208.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
1209.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1210.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečený
1211.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
1212.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1213.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1214.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1215.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
1216.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1217.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1218.
žena
okres Bratislava IV
Devín
vyliečená
1219.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1220.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1221.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1222.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1223.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
1224.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1225.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1226.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1227.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1228.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1229.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1230.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1231.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1232.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1233.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1234.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1235.
dieťa
okres Bratislava III
Rača
1236.
dieťa
okres Bratislava III
Rača
1237.
dieťa
okres Bratislava III
Rača
1238.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1239.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1240.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
1241.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1242.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
1243.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1244.
muž
Pezinok
Pezinok
1245.
muž
okres Pezinok
Slovenský Grob
1246.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1247.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1248.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1249.
dieťa
okres Bratislava I
Staré Mesto
1250.
dieťa
okres Bratislava I
Staré Mesto
1251.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1252.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1253.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1254.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1255.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1256.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
1257.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1258.
žena
okres Malacky
Vysoká pri Morave
1259.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1260.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
1261.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
1262.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1263.
dieťa
Senec
Senec
1264.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1265.
žena
Malacky
Malacky
vyliečený
1266.
žena
okres Malacky
Marianka
1267.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1268.
dieťa
okres Bratislava II
Ružinov
1269.
muž
okres Senec
Rovinka
1270.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1271.
žena
okres Bratislava IV
Lamač
1272.
muž
okres Malacky
Stupava
1273.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1274.
muž
Senec
Senec
1275.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
1276.
muž
Bratislava
1277.
dieťa
Bratislava
1278.
dieťa
Pezinok
Pezinok
1279.
muž
okres Bratislava III
Rača
1280.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1281.
muž
Pezinok
Pezinok
1282.
žena
Pezinok
Pezinok
1283.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1284.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1285.
muž
okres Bratislava IV
Lamač
1286.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1287.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1288.
žena
okres Malacky
Stupava
1289.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1290.
muž
okres Malacky
Stupava
1291.
žena
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
1292.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1293.
muž
okres Bratislava III
Rača
1294.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1295.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1296.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
1297.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1298.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1299.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1300.
dieťa
okres Bratislava III
Nové Mesto
1301.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1302.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
1303.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1304.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1305.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1306.
muž
okres Malacky
Stupava
1307.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1308.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1309.
muž
okres Senec
Ivanka pri Dunaji
1310.
dieťa
okres Senec
Rovinka
1311.
dieťa
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1312.
žena
okres Senec
Rovinka
1313.
dieťa
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1314.
dieťa
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1315.
dieťa
okres Bratislava V
Petržalka
1316.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1317.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1318.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1319.
muž
Malacky
Malacky
1320.
muž
Malacky
Malacky
1321.
muž
okres Pezinok
Slovenský Grob
1322.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1323.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1324.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1325.
muž
okres Senec
Zálesie
1326.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1327.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1328.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1329.
dieťa
okres Bratislava V
Petržalka
1330.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1331.
dieťa
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
1332.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1333.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1334.
žena
Senec
Senec
1335.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1336.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1337.
dieťa
Pezinok
Pezinok
1338.
muž
okres Bratislava III
Rača
1339.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1340.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1341
muž
Bratislava
1342.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1343.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1344.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
1345.
dieťa
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
1346.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
1347.
dieťa
okres Bratislava II
Ružinov
1348.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1349.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1350.
žena
okres Bratislava III
Rača
1351.
žena
okres Bratislava III
Rača
1352.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1353.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
1354.
muž
okres Malacky
Studienka
1355.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1356.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1357.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1358.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1359.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1360.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1361.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1362.
žena
okres Senec
Bernolákovo
1363.
žena
okres Senec
Bernolákovo
1364.
žena
Malacky
Malacky
1365.
muž
okres Malacky
Jakubov
1366.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1367.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1368.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1369.
žena
okres Senec
Ivanka pri Dunaji
1370.
muž
okres Senec
Reca
1371.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1372.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1373.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1374.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1375.
muž
okres Senec
Hamuliakovo
1376.
žena
okres Senec
Miloslavov
1377.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1378.
dieťa
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1379.
žena
Senec
Senec
1380.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1381.
žena
okres Pezinok
Svätý Jur
1382.
muž
okres Malacky
Jakubov
1383.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1384.
žena
Senec
Senec
1385.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1386.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1387.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1388.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1389.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
1390.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1391.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1392.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1393.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1394.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1395.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1396.
dieťa
okres Bratislava II
Ružinov
1397.
žena
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
1398.
žena
okres Bratislava III
Rača
1399.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1400.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1401.
dieťa
okres Pezinok
Slovenský Grob
1402.
žena
Pezinok
Pezinok
1403.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1404.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
1405.
žena
okres Pezinok
Svätý Jur
1406.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1407.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
1408.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1409.
žena
okres Senec
Vlky
1410.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1411.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1412.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1413.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1414.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1415.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1416.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1417.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1418.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1419.
dieťa
Bratislava
1420.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1421.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
1422.
muž
okres Pezinok
Svätý Jur
1423.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1424.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1425.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1426.
muž
okres Bratislava III
Rača
1427.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
1428.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1429.
žena
okres Bratislava V
Rusovce
1430.
muž
okres Malacky
Rohožník
1431.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1432.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1433.
žena
okres Bratislava V
Jarovce
1434.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
1435.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1436.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1437.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
1438.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
1439.
muž
okres Senec
Chorvátsky Grob
1440.
dieťa
okres Bratislava III
Nové Mesto
1441.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1442.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1443.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1444.
dieťa
okres Bratislava V
Petržalka
1445.
muž
okres Malacky
Veľké Leváre
1446.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1447.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1448.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1449.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1450.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1451.
dieťa
okres Bratislava II
Ružinov
1452.
dieťa
okres Bratislava IV
Záhorská Bystrica
1453.
žena
okres Bratislava IV
Záhorská Bystrica
1454.
dieťa
okres Bratislava IV
Záhorská Bystrica
1455.
dieťa
okres Bratislava V
Petržalka
1456.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1457.
dieťa
okres Bratislava V
Petržalka
1458.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1459.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
1460.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1461.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1462.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1463.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1464.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1465.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1466.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1467.
žena
okres Pezinok
Modra
1468.
dieťa
okres Bratislava I
Staré Mesto
1469.
muž
okres Bratislava III
Rača
1470.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1471.
dieťa
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
1472.
žena
Pezinok
Pezinok
1473.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1474.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
1475.
žena
okres Senec
Chorvástky Grob
1476.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1477.
muž
Pezinok
Pezinok
1478.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1479.
žena
okres Bratislava IV
Lamač
1480.
muž
okres Malacky
Stupava
1481.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
1482.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1483.
žena
okres Bratislava III
Rača
1484.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1485.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1486.
dieťa
okres Bratislava III
Nové Mesto
1487.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1488.
muž
okres Bratislava V
Jarovce
1489.
dieťa
okres Bratislava II
Ružinov
1490.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1491.
žena
okres Malacky
Stupava
1492.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
1493.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1494.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1495.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1496.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1497.
žena
okres Malacky
Lozorno
1498.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1499.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1500.
muž
okres Bratislava III
Rača
1501.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1502.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1503.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1504.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1505.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1506.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1507.
muž
Senec
Senec
1508.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
1509.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1510.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1511.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1512.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1513.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1514.
žena
okres Senec
Most pri Bratislave
1515.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1516.
žena
okres Malacky
Stupava
1517.
žena
okres Bratislava III
Vajnory
1518.
muž
okres Malacky
Jablonové
1519.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1520.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1521.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1522.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
1523.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1524.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1525.
žena
Pezinok
Pezinok
1526.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1527.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1528.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1529.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
1530.
muž
okres Bratislava IV
Záhorská Bystrica
1531.
dieťa
okres Senec
Miloslavov
1532.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1533.
muž
Senec
Senec
1534.
muž
okres Senec
Ivanka pri Dunaji
1535.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1536.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1537.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1538.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1539.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1540.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1541.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1542.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1543.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1544.
muž
okres Malacky
Stupava
1545.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1546.
žena
okres Bratislava III
Vajnory
1547.
muž
Senec
Senec
1548.
muž
okres Bratislava III
Rača
1549.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1550.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1551.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
1552.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1553.
dieťa
okres Bratislava II
Ružinov
1554.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1555.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1556.
muž
okres Bratislava V
Rusovce
1557.
muž
Senec
Senec
1558.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1559.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
1560.
žena
Pezinok
Pezinok
1561.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1562.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
1563.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1564.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1565.
dieťa
okres Bratislava I
Staré Mesto
1566.
muž
okres Bratislava III
Vajnory
1567.
muž
okres Bratislava III
Rača
1568.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
1569.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1570.
dieťa
okres Bratislava II
Ružinov
1571.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1572.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1573.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1574.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1575.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1576.
muž
okres Bratislava V
Rusovce
1577.
žena
okres Senec
Rovinka
1578.
žena
Senec
Senec
1579.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1580.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1581.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1582.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1583.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1584.
dieťa
Pezinok
Pezinok
1585.
žena
okres Bratislava V
Jarovce
1586.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1587.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1588.
muž
okres Bratislava III
Rača
1589.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1590.
dieťa
Senec
Senec
1591.
dieťa
okres Bratislava I
Staré Mesto
1592.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1593.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1594.
žena
okres Malacky
Lozorno
1595.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
1596.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1597.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1598.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1599.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
1600.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1601.
dieťa
okres Bratislava III
Nové Mesto
1602.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1603.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1604.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1605.
žena
okres Bratislava IV
Záhorská Bystrica
1606.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1607.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1608.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
1609.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
1610.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1611.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1612.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1613.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1614.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1615.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1616.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1617.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1618.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1619.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1620.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1621.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1622.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1623.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1624.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
1625.
muž
okres Senec
Hamuliakovo
1626.
žena
okres Senec
Chorvátsky Grob
1627.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1628.
muž
okres Bratislava IV
Lamač
1629.
žena
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
1630.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1631.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1632.
muž
Pezinok
Pezinok
1633.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1634.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1635.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1636.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1637.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1638.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1639.
žena
Senec
Senec
1640.
dieťa
Senec
Senec
1641.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1642.
žena
okres Senec
Bernolákovo
1643.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1644.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1645.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1646.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1647.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1648.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1649.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1650.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1651.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1652.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1653.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1654.
žena
Senec
Senec
1655.
muž
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
1656.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1657.
žena
okres Senec
Tomášov
1658.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1659.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1660.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1661.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1662.
muž
okres Bratislava III
Rača
1663.
muž
Senec
Senec
1664.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1665.
muž
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
1666.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1667.
žena
Senec
Senec
1668.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1669.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1670.
muž
okres Senec
Ivanka pri Dunaji
1671.
dieťa
okres Bratislava I
Staré Mesto
1672.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1673.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
1674.
žena
Pezinok
Pezinok
1675.
žena
Pezinok
Pezinok
1676.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1677.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1678.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1679.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1680.
muž
okres Senec
Rovinka
1681.
dieťa
okres Bratislava I
Staré Mesto
1682.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1683.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1684.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1685.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1686.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1687.
žena
Senec
Senec
1688.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
1689.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1690.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
1691.
dieťa
Senec
Senec
1692.
muž
Senec
Senec
1693.
mu
okres Bratislava IV
Lamač
1694.
muž
okres Pezinok
Slovenský Grob
1695.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1696.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1697.
muž
okres Malacky
Záhorská Ves
1698.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1699.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
1700.
žena
Senec
Senec
1701.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1702.
žena
okres Bratislava IV
Lamač
1703.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1704.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1705.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
1706.
muž
Malacky
Malacky
1707.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1708.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1709.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1710.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1711.
dieťa
okres Bratislava II
Ružinov
1712.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1713.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1714.
žena
Bratislava
1715.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
1716.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1717.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1718.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1719.
muž
Senec
Senec
1720.
dieťa
Senec
Senec
1721.
žena
Senec
Senec
1722.
muž
okres Senec
Bernolákovo
1723.
muž
okres Malacky
Zohor
1724.
muž
okres Senec
Hamuliakovo
1725.
žena
okres Senec
Hamuliakovo
1726.
muž
Bratislava
1727.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
1728.
žena
Bratislava
1729.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1730.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1731.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1732.
žena
okres Malacky
Borinka
1733.
muž
Malacky
Malacky
1734.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1735.
muž
okres Bratislava IV
Záhorská Bystrica
1736.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
1737.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1738.
žena
okres Senec
Bernolákovo
1739.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
1740.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
1741.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
1742.
žena
Bratislava
1743.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
1744.
žena
Senec
Senec
1745.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
1746.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
1747.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
 
1748.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
 
1749.
muž
okres Senec
Chorvátsky Grob
 
1750.
muž
okres Senec
Chorvátsky Grob
 
1751.
žena
okres Senec
Boldog
 
1752.
žena
Bratislava
 
1753.
muž
Bratislava
 
1754.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
1755.
dieťa
okres Bratislava III
Nové Mesto
 
1756.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
 
1757.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
 
1758.
muž
okres Malacky
Závod
 
1759.
žena
okres Bratislava IV
Lamač
 
1760.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
 
1761.
žena
Bratislava
 
1762.
muž
Bratislava
 
1763.
žena
okres Pezinok
Modra
 
1764.
muž
okres Bratislava IV
Lamač
 
1765.
žena
Bratislava
 
1766.
muž
Bratislava
 
1767.
muž
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
 
1768.
muž
Senec
Senec
 
1769.
muž
okres Bratislava III
Rača
 
1770.
muž
Bratislava
 
1771.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
 
1772.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
 
1773.
dieťa
okres Bratislava IV
Dúbravka
 
1774.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
 
1775.
muž
okres Bratislava III
Rača
 
1776.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
 
1777.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
 
1778.
muž
Senec
Senec
 
1779.
žena
Senec
Senec
 
1780.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
 
1781.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
 
1782.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
1783.
žena
Senec
Senec
 
1784.
muž
Bratislava
 
1785.
žena
Bratislava
 
1786.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
1787.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
 
1788.
žena
Senec
Senec
 
1789.
muž
Senec
Senec
 
1790.
muž
Bratislava
 
1791.
žena
okres Senec
Rovinka
 
1792.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
 
1793.
muž
okres Senec
Zálesie
 
1794.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
 
1795.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
 
1796.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
 
1797.
muž
Senec
Senec
 
1798.
muž
okres Senec
Miloslavov
 
1799.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
 
1800.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
 
1801.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
 
1802.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
 
1803.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
 
1804.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
 
1805.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
 
1806.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
1807.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
1808.
dieťa
Malacky
Malacky
 
1809.
žena
Malacky
Malacky
 
1810.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
 
1811.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
 
1812.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
 
1813.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
 
1814.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
 
1815.
žena
okres Malacky
Stupava
 
1816.
dieťa
okres Senec
Hrubá Borša
 
1817.
žena
okres Senec
Dunajská Lužná
 
1818.
dieťa
okres Senec
Hrubý Šúr
 
1819.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
 
1820.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
 
1821.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
 
1822.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
 
1823.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
 
1824.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
 
1825.
žena
okres Malacky
Kuchyňa
 
1826.
dieťa
okres Bratislava V
Petžalka
 
1827.
dieťa
okres Bratislava III
Nové Mesto
 
1828.
dieťa
Senec
Senec
 
1829.
muž
Senec
Senec
 
1830.
dieťa
Senec
Senec
 
1831.
dieťa
Senec
Senec
 
1832.
dieťa
Senec
Senec
 
1833.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
 
1834.
dieťa
okres Bratislava IV
Karlova Ves
 
1835.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
 
1836.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
 
1837.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
 
1838.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
 
1839.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
 
1840.
muž
okres Bratislava III
Vajnory
 
1841.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
 
1842.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
 
1843.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
 
1844.
dieťa
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
1845.
žena
okres Senec
Bernolákovo
 
1846.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
 
1847.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
 
1848.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
 
1849.
žena
okres Senec
Tomášov
 
1850.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
 
1851.
muž
okres Senec
Miloslavov
 
1852.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
 
1853.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
 
1854.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
 
1855.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
 
1856.
žena
Bratislava
 
1857.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
1858.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
 
1859.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
 
1860.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
 
1861.
muž
Malacky
Malacky
 
1862.
muž
Bratislava
 
1863.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
1864.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
 
1865.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
 
1866.
dieťa
Bratislava
 
1867.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
 
1868.
muž
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
 
1869.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
1870.
muž
Pezinok
Pezinok
 
1871.
muž
okres Bratislava V
Peržalka
 
1872.
žena
okres Bratislava V
Rusovce
 
1873.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
 
1874.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
 
1875.
dieťa
Senec
Chorvátsky Grob
 
1876.
dieťa
Senec
Senec
 
1877.
dieťa
Senec
Senec
 
1878.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
1879.
dieťa
Senec
Senec
 
1880.
dieťa
okres Bratislava V
Petržalka
 
1881.
dieťa
okres Bratislava V
Petržalka
 
1882.
dieťa
okres Senec
Chorvátsky Grob
 
1883.
dieťa
Senec
Senec
 
1884.
muž
Senec
Senec
 
1885.
dieťa
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
1886.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
 
1887.
žena
okres Malacky
Veľké Leváre
 
1888.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
 
1889.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
 
1890.
žena
Bratislava
 
1891.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
 
1892.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
 
1893.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
 
1894.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
1895.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
 
1896.
dieťa
okres Senec
Ivanka pri Dunaji
 
1897.
muž
okres Senec
Ivanka pri Dunaji
 
1898.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
 
1899.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
 
1900.
žena
okres Bratislava V
Petržlaka
 
1901.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
 
1902.
muž
Bratislava
 
1903.
muž
okres Senec
Malinovo
 
1904.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
 
1905.
žena
okres Pezinok
Viničné
 
1906.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
1907.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
 
1908.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
 
1909.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
 
1910.
žena
okres Senec
Tureň
 
1911.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
 
1912.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
 
1913.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
 
1914.
dieťa
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
1915.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
 
1916.
muž
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
 
1917.
žena
Senec
Senec
 
1918.
žena
Senec
Senec
 
1919.
žena
Senec
Senec
 
1920.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
 
1921.
muž
okres Malacky
Veľké Leváre
 
1922.
žena
okres Malacky
Lozorno
 
1923.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
 
1924.
žena
okres Senec
Hamuliakovo
 
1925.
žena
Bratislava
 
1926.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
 
1927.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
 
1928.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
 
1929.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
 
1930.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
 
1931.
dieťa
okres Bratislava V
Petržalka
 
1932.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
 
1933.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
 
1934.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
 
1935.
muž
okres Senec
Bernolákovo
 
1936.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
1937.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
1938.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
1939.
dieťa
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
1940.
muž
Pezinok
Pezinok
 
1941.
žena
Pezinok
Pezinok
 
1942.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
1943.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
 
1944.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
 
1945.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
 
1946.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
1947.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
 
1948.
muž
Malacky
Malacky
 
1949.
muž
okres Malacky
Marianka
 
1950.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
 
1951.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
1952.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
 
1953.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
1954.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
 
1955.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
 
1956.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
 
1957.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
 
1958.
žena
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
 
1959.
žena
Bratislava
 
1960.
muž
Bratislava
 
1961.
muž
Bratislava
 
1962.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
 
1963.
žena
okres Senec
Zálesie
 
1964.
muž
Senec
Senec
 
1965.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
 
1966.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
1967.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
 
1968.
muž
okres Pezinok
Viničné
 
1969.
žena
okres Pezinok
Modra
 
1970.
muž
okres Pezinok
Modra
 
1971.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
 
1972.
žena
Senec
Senec
 
1973.
dieťa
Senec
Senec
 
1974.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
1975.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
 
1976.
žena
Senec
Senec
 
1977.
muž
Senec
Senec
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

* bol/a v karanténnom zariadení
** prázdne políčka doplníme priebežne po ukončení epidemiologických šetrení